Ohlédnutí za Územní konferencí ÚS ČRS pro Severní Moravu a Slezsko

10. července 2024Zasedání

Konference, konaná 1.6.2024, byla řádně svolána pozvánkou na všechny MO v souladu se Stanovami a JŘ. Společně s pozvánkou byly na MO rozeslány písemné podklady včetně ekonomických tabulek a návrhu na aktualizaci Statutu hospodaření.

Při zahájení konference bylo přítomno 64 delegátů a 2 hosté – předseda ČRS PhDr. Mgr. Ing. Karel Mach, Msc. MBA a manažer systému RIS Bc. Tomáš Kočica. Úvodem proběhlo schválení bodů programu, volba předsednictva a komisí. Jednatel konstatoval splnění všech bodů Usnesení z minulé konference. Byl schválen Plán práce VÚS na rok2024.

Zpráva o činnosti ÚS – stručný výpis hlavních bodů:

 • Vybudovali jsme apartmány na školicím a ubytovacím středisku v Roudně, zvýšili kapacitu a komfort ubytování
 • Proběhla certifikace všech lodí v naší půjčovně Roudno, včetně legislativních kroků k provozování půjčovny lodí a provozování mola
 • Proběhla (pokračuje i v roce 2024) stabilizace havarijního stavu nádrže v Návsí
 • Došlo k odkupu rybníka v Libhošti, včetně provedení nezbytných oprav
 • Byla dokončena dodatečná pasportizace rybníka v Domašově, který je v majetku ÚS
 • Pořídili jsme nákladní vozidlo včetně vybavení na rozvoz ryb (Ford Transit valník 4×4) a multifunkční traktor Kubota na smluvní péči o revíry – mulčování
 • K činnosti a zadrženým povolenkám RS příkazce zpracoval 255 oznámení
 • Byly předloženy tabulky a grafy zarybnění a úlovků na revírech
 • Podali jsme informace o stoupající tendenci nájemného za revíry, letos cca 8,4 mil. Kč
 • Okomentovali jsme činnost sportovních odborů, úspěchy na závodech, ÚS významně podporuje sportovce i děti a mládež na různých akcích
 • Bylo konstatováno snížení členské základny cca o 1.000 členů, stav 44.180 členů
 • Prodali jsme celkem 36.764 ks MP povolenek všech typů a 3.320 ks P povolenek všech typů
 • Obeznámili jsme delegáty s náklady na MP revíry 57.492.000,– Kč a na P revíry 7.644.000,– Kč
 • Zpráva o činnosti ÚS ČRS za rok 2023 byla delegáty konference schválena

Ekonomická oblast obsahovala:

 • Komentář k tabulce náklady-výnosy=hospodářský výsledek ve výši 3.966.120,– Kč
 • Detailní přehled o čerpání FRR za minulé období, v souladu se Statutem hospodaření
 • Schválený návrh na rozdělení hospodářského výsledku – 0,5 mil. přiděleno do rezervního fondu, zbytek do fondu rozvoje revírů
 • Předložení detailní kalkulace cen povolenek na r.2025, schválení cen ročních povolenek od roku 2025: MP 2.200,– Kč a P 2.700,– Kč
 • Schválení aktualizace Statutu hospodaření – zejména zrušení odvodů MO z členské známky do FRR a další dílčí změny v souladu s RIS

BPVRP – změny a doplňky na revírech, které jsou ve společném hospodaření ÚS SMaS s platností od 1.1. 2025

 • V MP a P revírech si lovící smí v jeden den ponechat 3 ks lososovitých ryb. Jejich ponecháním končí denní lov.
 • V MP revírech při lovu na rybku je možné použít tzv. pomocného prutu.
 • Zrušen bod č. 12 u BPVRP pro rok 2024 na MP revírech – přivlastněný úlovek zapsaný v povolence je lovící povinen uchovat ve stavu, který umožňuje ověřit skutečnou délku (pokud je stanovena) a to do ukončení lovu
 • Při lovu přívlači na P revírech používat jen nástrahy s jednoháčkem bez protihrotu nebo se zamáčknutým protihrotem (návrh z pléna)
 • Na P revírech zákaz lovu přívlači od 1.9. do 30.11.
 • Všechny výše uvedené změny BPVRP pro rok 2025 byly delegáty územní konference schváleny

V diskuzní části byl výborem ÚS předložen návrh na vynětí revíru 471 191 Opava 2C z územního, celosvazového a celorepublikového rybolovu. Jedná se o revír s výměrou přes 100 ha, na který má územní svaz pachtovní smlouvu. Smlouva mimo jiné vymezuje podmínky užívání (zákaz stanování, rozdělávání ohňů, vjíždění vozidel na travnaté plochy, atd.). Jelikož jsou tyto podmínky ze strany některých lovících rybářů trvale porušovány, můžeme o tento pěkný revír velmi rychle přijít (výpovědní lhůta 3 měsíce). Navrhli jsme proto výše uvedené vynětí revíru a zavedení povolenky pouze na tento revír, což umožní nevydání povolenky těm členům, kteří trvale porušují stanovené podmínky majitele – na vydání povolenky není právní nárok a je v kompetenci uživatele revíru. Není v tom žádná snaha o „privatizaci revíru“ nebo vytvoření „soukromého revíru pro bafuňáře“, jak se hned rozšířilo na internetu a mezi rybáři, ale cesta, jak si revír udržet pro slušné rybáře, respektující podmínky pronajímatele (propachtovatele). Návrh byl konferencí schválen. Celý zápis z jednání Územní konference ÚS ČRS pro Severní Moravu a Slezsko obdrží všechny složky svazu v řádném termínu do 15.6. 2024. 

Mgr. Radomír Bednář,

předseda ÚS ČRS pro SMaS